Reglementen

Afmelden
Meld u altijd af door uw startkaart af te geven, kan dat niet bel ons dan even. Bij het startbureau kunt u uw wandelboekje laten stempelen.

Calamiteit
Bel bij een calamiteit altijd 112. Kunt u niet meer verder bij een wandeling? Bel dan de Marsleider. Er wordt geregeld dat u wordt opgehaald.

Controleposten en Rustplaats

 • Scouting terrein Keizer Karel door ZV de Batavieren
 • Beek (Hotel ’t Spijker)

Eigen risico
U neemt op eigen risico deel aan onze tochten

EHBO
Er is een EHBO-er op te roepen via de Marsleider. Op de rustplaats Keizer Karel Sophiaweg is EHBO aanwezig.

Parkeren
Parkeer uw auto op een van de beschikbare parkeerplaatsen.(eigen risico)

Pijlen
Plastic pijlen. Ze staan altijd in de looprichting en staan in principe rechts van de weg staan.

Pijlophalers
Zij vertrekken zondag om 15.00 uur. Zij fungeren als laatste man. Daarna zijn de pijlen verwijderd.

Respect

 • Respecteer andermans eigendommen.
 • Respecteer de natuur en de regels van natuurterreinen.
 • Neem uw afval mee en deponeer dat in een prullenbak.
 • Respecteer andere wandelaars en voer geen luide (telefoon)gesprekken
 • Doe een stapje opzij voor een snellere wandelaar.

Route
Er zijn pijlen ter ondersteuning van de papieren route.

Sluiting Startbureau
Het startbureau sluit om 17:00 uur

Telefoon
De Marsleider is altijd bereikbaar. Het telefoonnummer staat op de startkaart en routebeschrijving.

Voetpad

 • Volg het voetpad, indien niet aanwezig het fietspad.
 • Bij ontbreken voet- en fietspad loop dan op de weg.
 • Loop bij zowel fietspad als autoweg aan de linkerzijde.
 • Steek over bij groen verkeerslicht. Respecteer andere weggebruikers.